பொன்மொழி #3

0
32


விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவற்றின் குழந்தையே வெற்றி. – ஒரிசன் ஸ்வெட் மார்டென்