பொன்மொழி #5

0
28
Ezhuthaani-quotes


முயற்சி செய்வது மற்றும் முயற்சியை தக்கவைத்துக் கொள்பவராலேயே வெற்றி பெறவும் மற்றும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து பெறவும் முடிகிறது. – வில்லியம் கிளமெண்ட் ஸ்டோன்