இந்த நூற்றாண்டின் மிக நீண்ட சந்திர கிரகணம் – LiveStreaming, LiveBlogging & Gallery

longest_lunar_eclipse_of_the_century_2018_july

முழு சந்திர கிரகணம் எழுத்தாணி வாசகர்களுக்காக இப்போது நேரலையில்… நீங்கள் இப்பதிவுக்கு கீழே சென்று LiveBlogging-ஐயும், அதனுடன் சுடச்சுட தொடர்ந்து வரும் புகைப்பட தொகுப்பையும் காணலாம்.

நாசாவில் இருந்து நேரலை - 1நேரலை - 2LiveBlogging & Gallery